יש מספר סיבות למשוך את הנתונים מתוך המסמך עצמו ולא לעדכן ידנית בשורה.


הסיבה הראשונה היא שזה הרבה יותר קל למשוך את הנתונים מתוך המסמך ולא להקליד אותם.

אתם יכולים פשוט לגרור את הנתון הנכון לתוך השדה המבוקש ללא צורך בהקלדה.


הסיבה השניה חשובה אף יותר. 

המוח של DOKKA לומד את ההתנהלות החשבונאית שלכם ע"י צפיה בעבודתכם.

ע"י משיכה של הנתונים מתוך המסמך, אתם מלמדים את DOKKA איך לבצע את זה במקומכם בפעם הבאה.

בכל פעם שאתם מושכים מידע מתוך המסמך, אתם עוזרים ל DOKKA להיות מהירה יותר, אמינה יותר ויעילה יותר - עבורכם.