על מנת שדברים יהיו ברורים, אנחנו ב DOKKA מבדילים בין אירגונים לחברות.

אירגון הוא הישות הגדולה יותר כמו משרד רו"ח, או חברה להנהלת חשבונות.

לאירגון יש לקוחות או תתי קבוצות תחתיו.

זה "מחזיק החשבון" ב DOKKA.


הלקוחות ותתי הקבוצות שנמצאות תחת האירגון נקראות החברות.

לכל חברה, יש את ההתנהלות החשבונאית שלה והספרים שלה.

כל חברה מתחברת למערכת הנהלת החשבונות שלה.


בדרך כלל האירגון מנהל את ההתנהלות החשבונאית של החברה או מפקח עליה.


עבור אירגונים שמתמשים ב DOKKA, ה"חברות" הן הלקוחות שלהם ולכל חברה יש את המסמכים שלה וההתנהלות החשבונאית שלה.


עברו חברות שמשתמשות ב DOKKA, ה"אירגון" הוא ההתנהלות החשבונאית הכוללת של החברה וה"חברות" יכולות להיות מחלקות בחברה.