.DOKKA היא ממשק עבור אטומציה של הנהלת חשבונות וניהול מסמכים


אנו תומכים בעסקאות בהתאם לERP-


בחשבשבת אנו תומכים בתנועת יומן.


בפריוריטי אנו תומכים ב-

1. חשבונית ספק- במידה וקיימת בפריוריטי תעודת הזמנת רכש אנו נקשר אותה לחשבונית.

2. חשבונית ספק מרכזת- במידה וקיימת בפריוריטי תעודת הכניסה אנו נקשר אותה לחשבונית.

3. חשבונית עסקה מספק

4. תנועת יומן מורכבת

בסאפ B1 אנו תומכים ב-

1. חשבוניות שריון רכש

2. תנועת יומן

3. תעודת רכש

בנטסויט אנו תומכים ב-

1. Bill- Expenses

2. Bill- Items

3. Credit- Expenses 

4. Credit -Items 


ללא ממשק ישיר (אקסל) אנו תומכים ב-

1. הוצאות

2. הכנסות 

3. חשבונית זיכוי (הוצאות )

4. חשבונית זיכוי (הכנסות)
במידה ואנחנו לא תומכים בסוג עסקה שאתם צריכים אנא עדכנו אותנו, אנו בפיתוח ובשאיפה לתמוך בכל סוגי העסקאות.