בתיבת החיפוש נוסיף את הסימן # לפני התווית בה אנו מעוניינית.

לדוגמה, #מס הכנסה.

ובכך תוכלו למצוא את כל המסמכים תחת אותה תווית.