אם אתם רואים שישנם מסמכים חדשים, אך בלחיצה על מספר המסמכים החדשים, אתם מגיעים לעמוד ריק, ככל הנראה שמדובר במסמכים חסויים, כלומר רק משתמש בעל הרשאות מסווגות יכול לצפות בהם.