1. יש להיכנס לתפריט  ״כספים ״ > הנהלת חשבונות > ״דוחות כספיים״ > ״כרטסת ״ > ״כרטסת ״ 
בחלונית שנפתחת יש לבחור ב״הצגת הדוח״ וללחוץ אישור:
לבחור ב״הצגת הדוח״ וללחוץ אישור:

2. לאחר האישור, ייפתח החלון המצורף בצילום המסך הבא. אין צורך לשנות אף אחד מהשדות, אלא רק ללחוץ אישור.

3. בחלונית שנפתחת לאחר מכן (המצורפת בצילום המסך הבא) אין צורך לשנות אף אחד מהשדות, אלא רק ללחוץ אישור.


4. בדוח שייפתח יש ללחוץ על אחד הקישורים שמופיעים שם (כל אחד מהקישורים יתאים) עם הכפתור הימני של העכבר, לבחור ב״העתק קישור״ או Copy Link Address כדי להעתיק את הכתובת של הקישור שעליו לחצתם (ראו צילום מסך למטה), ולשלוח את הקישור חזרה לצוות התמיכה של דוקה.