שמירת דוחות שהתקבלו ממערכת ״חשבים״ (חילן) עבור מודול סגירת תקופה - דוקה

 

המאמר הזה מפרט את שלבי השמירה של דוחות שהתקבלו ממערכת חשבים (חילן), כך שיעלו בצורה תקינה למודול סגירת התקופה של דוקה. 

 

בממשק הקבצים יש לבקש את הקבצים הרצויים 

 

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

בטבלת הקבצים יש

לסמן את הריבוע הצמוד לקובץ הרצוי 

ללחוץ על איקון העין של המסמך הרצוי 

 

 

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

 















 Excel את המסמך שנפתח יש לשמור כקובץ 

יש לבחור Save as

יש לשמור את הקובץ בפורמט  xlsx.

 

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

 

את קבצי האקסל שייווצרו ניתן להעלות למודול סגירת תקופה לבקרה הרלוונטית