בסוג מע"מ יש לבחור " מע"מ מרשימון יבוא״


בשורת הכותרת (חשבון חובה וכו') בצד שמאל ישנו כפתור + , יש ללחוץ עליו ולפתוח את האפשרות ל-מספר
      רשימון יבוא ובשדה הזה יש לרשום את מספר הרשימון.


בחשבון חובה יש לבחור "סכום המע"מ ברשימון של המכס" ובסכום יש לרשום את סכום המע"מ שרשום ברשימון

·       סכום היבוא מהרשימון והסכומים מחשבונית עמיל המכס יש לרשום רגיל.