בסוג מע"מ יש לבחור " מע"מ מרשימון יבוא/מע"מ ציוד מרשימון יבוא"

·       בחשבון חובה יש לבחור "סכום המע"מ ברשימון של המכס" ובסכום יש לרשום את סכום המע"מ שרשום ברשימון

·       בשורת הכותרת (חשבון חובה וכו') בצד שמאל ישנו כפתור + , יש ללחוץ עליו ולפתוח את האפשרות ל-מספר רשימון יבוא ובשדה הזה יש לרשום את מספר הרשימון.

·       סכום היבוא מהרשימון והסכומים מחשבונית עמיל המכס יש לרשום רגיל.