ישנה תיקיה של מסמכים חסויים / מסווגים שנועדה להעלאת מסמכים אותם לא כולם יכולים לראות, רק בעל הרשאה

לתיקיה זו יש כתובת מייל שונה מהכתובת מייל הייעודית של החברה


מסמכים כמו : משכורות, גיליון שכר