דוקה מושכת הגדרות מפריוריטי. קחו את התמונה כמדריך: