דוקה מושכת הגדרות מפריוריטי. התמונה המצורפת מבהירה מה יש לבחור והיכן בפריוריטי, על מנת שדוקה תוכל להגדיר מע״מ תשומות.