הגדרות המס בדוקה נמשכות על בסיס ההגדרות בפריוריטי. עבור תנועות יומן, דוקה מושכת רק סוגי מע״מ שעבורם מוגדרים חשבונות מע״מ באופן תקין. על מנת שדוקה תמשוך את סוגי המע״מ המוגדרים בפריוריטי, יש להגדיר לכל אחד מסוגי המע״מ חשבון מע״מ גם בעמודת ״חשבון מע״מ עסקאות״ וגם בעמודת ״חשבון מע״מ תשומות״.

כדי להגיע להגדרות האלה בפריוריטי, יש לגשת לתפריט כספים > תחזוקת כספים > הגדרות כספים  > טבלאות כספים > הגדרות מע״מ.