ניתן לסנכרן תנועות בין פריוריטי ל DOKKA כשהתנועה כבר קיימת בספרים בצורה נוחה.

*הפעולה אפשרית בסוג תנועה ״תנועת יומן מורכבת״ בלבד.

 

1. נזין את מספר התנועה מהפריוריטי בשדה המיועד בדוקה:
2. נלחץ על ״קליטה להנה״ח״.

וסנכרון אוטומטי יתבצע.