על מנת לסנכרן תנועות בין פריוריטי ל DOKKA כשהתנועה כבר קיימת בספרים נצטרך את מספר התנועה בפריוריטי.

את המספר הנ״ל נזין בשדה המיועד וסנכרון אוטומטי יתבצע. ראו דוגמה בסרטון: