יש שתי דרכים לרשום מע״מ בדוקה (אינטגרציה עם פריוריטי):

1. דרך הרשימה בחלק העליון של הטופס


2. דרך שורה נוספת בחלק האמצעי

פריוריטי תמיד שומרת את המע״מ כשורה נוספת, ואז, כשדוקה מסנכרנת תנועות מפריוריטי, התנועה מופיעה כמו האפשרות השניה. 

המע״מ רשום ושמור.