בדוקה ישנן שתי דרכים בהן ניתן לרשום מע״מ:


1.  ניתן לרשום את המע״מ בחלקה העליון של תנועת היומן ולהגדיר בכותרת ״חישוב מע״מ״ את סוג המע״מ המבוקש.


2. ניתן לרשום את המע״מ על ידי פתיחת שורה נוספת בטבלת הנתונים ולהגדיר את סוג המע״מ בשורת ״חשבון חובה״.


פריוריטי תמיד שומרת את המע״מ כשורה נוספת, ואז, כשדוקה מסנכרנת תנועות מפריוריטי, התנועה מופיעה כמו האפשרות השניה

המע״מ רשום ושמור.