יש שני דרכים לרשום מע״מ בדוקה (אינטגרציה עם פריוריטי):

1. דרך הרשימה בחלק עליונה של הטופס


2. דרך שורת נוספת בחלק האמצעי

פריוריטי תמיד שומר את המע״מ כשורה נוספת, ואז, שדוקה מסכרנת מפריוריטי, התנועה מופיעה כמו האפשרות שתיים. 

המע״מ רשום ושמור.