1. על שולחן העבודה במחשב שלך צור תקייה חדשה בשם ״DOKKA״.

בתוך DOKKA:
2. נכנסים לתקיית ״הכל״ בדוקה.

3. לאחר שמנהלי החשבונות סיימו לאשר את החשבוניות במערכת DOKKA, יש לבחור בכפתור "ייצוא לקובץ" (מופיע בצד שמאל למעלה) בפורמט חשבשבת.

קובץ ה ZIP שירד למחשב, מכיל 3 קבצים:


קובץ אקסל דיווח לרו"ח

2 קבצים נוספים להעלאה לחשבשבת.


4. את קובץ הzip שירד למחשב יצאו לתיקיית DOKKA שיצרתם בסעיף 1 של מאמר זה.


בחשבשבת:

5. את הקבצים מעלים לחשבשבת בצורה הבאה:

לוחצים על כללי ואז על ממשקים – יבוא נתוני הנה"ח ואז יבוא תנועות הנה"ח

 

 

6. בוחרים בשיטה הגמישה:

7. בוחרים בתקיית DOKKA:

כיצד ניתן לראות ב DOKKA אם מסמך כבר הועבר לחשבשבת?

כאשר עומדים על המסמך תופיע מתחתיו הודעה שחורה ועליה יהיה כתוב MOVIN עם התאריך והשעה שבה בוצעה ההעברה של הקובץ.