בחשבשבת, השדה המגדיר את חישוב המע״מ הינו ״סוג תנועה״.

לפי סוג התנועה שתבחרו, יתבצע חישוב המע״מ.

במידה ואין צורך במע״מ בתנועה, ניתן להשאיר את השדה ״סוג תנועה״ ריק. אם אין אפשרות למחוק את סוג התנועה, יש לשנות את ההגדרה המתאימה מתוך הגדרות > חיבור למערכות > חשבשבת > שיטת רישום בחשבשבת > ללא סוג תנועה.


במידה וברצונכם להכניס סכום מע״מ וסוג מע״מ -  ראשית, נוודא שהשדות הרלוונטים התווספו לתנועות היומן.

על מנת לעשות זאת, יש ללחוץ על ה + הכחול שנמצא בקצה השורות.


לאחר שתלחצו על ה + ייפתח תפריט ובו תוכלו לבחור את השדות אשר תרצו שיופיעו בתנועות היומן שלכם.

שדה אפור- אינו מופעל

שדה כחול - מופעל

יש להפעיל את השדות:

- סוג המע״מ

- סכום המע״מ

(ע״י לחיצה על הכפתור והפיכתו מאפור לכחול)


כעת יהיו לנו שלושה שדות המשפיעים על המע״מ:

- סוג תנועה

- סוג מע״מ

- סכום מע״מ


חשוב לדעת!

במידה ומילאתם את השדה ״סוג תנועה״- השדות סוג המע״מ וסכום המע״מ ישתנו בהתאם לסוג התנועה באופן אוטומטי.

במידה וברצונכם להזין ידנית את סכום המע״מ, עליכם לוודא כי השדה ״סוג תנועה״ ריק ואז תוכלו לבחור את סוג מע״מ ולהזין את סכום המע״מ הרצוי.


על חישובי המע״מ להיות בשורה הראשונה בלבד של תנועות היומן

בשורות הבאות תוכלו להכניס נתונים נוספים