*מאמר זה מיועד למי שביצע את כל השלבים במדריך החיבור לפריוריטי והחיבור לא הסתיים בהצלחה . 

שלב א׳: וודאו כי עברתם על השלבים במדריך החיבוא לפריוריטי לפי הסדר. - בדגש על שלב הגדרת המשתמש , שם משתמש, הרשאות dokka ווידוא שהרשיון פעיל. 


שלב ב׳: בצעו ריענון רישיון לפי הצילום ולאחר מכן, נסו שוב להתחבר בדוקה.

מנהל מערכת --> תחזוקת מערכת--> רענון רשיון. שלב ג׳: במידה ועדין לא ניתן להשלים את החיבור יש לוודא כי שם המתשמש ״dokka" מורשה לאפליקציה APP012.

מנהל מערכת --> תחזוקת מערכת--> רשיונות--> אפליקציות ברשיון. 

יש לעמוד על השורה של APP012, לרדת למסך הבן של משתמשים מורשים ולעדכן את שם המשתמש המתאים.


שלב ד׳: יש לבדוק כי הפרטים במסך ״כרטיס עובד״ של המשתמש dokka מוגדרים כראוי.

*יש להגדיר ״dokka״ בשדה ״שם משתמש API״ עבור כרטיס העובד של משתמש דוקה.

מנהל מערכת --> משאבי אנוש--> משתמשי מערכת--> רשימת משתמשים--> משתמשי מערכת--> כרטיס עובד--> פרטים אישיים--> פרטים כלליים. 

* יש לבדוק כי בסעיף ״לטיפול״ שם היוזר הוא "tabula"

*יש לראות כי סטאטוס מוגדר כ״עובד פעיל״.

 שלב ה׳: יש לבדוק האם שם המשתמש "dokka" והסיסמה שהגדרתם לו בפריוריטי נכונים.

*ניתן לבדוק בעזרת כניסה לurl שהתקבל בכתובת המייל ומילוי הפרטים בחלון שמופיע.

במידה ותמלאו את שם המשתמש והסיסמה כפי שהגדרתם בפריוריטי, יופיע על המסך הלבן מלל רב שיצביע על כך שהפרטים נכונים.


שלב ו׳: יש לבדוק האם השרת שעליו מותקן הפריוריטי השתנה.

*יש לפנות לאיש הIT שלכם , הוא ידע אם היה שינוי בשרת ואם יש שרת חדש.

במידה והיה שינוי, יש לייצר קישור חדש לAPI בחיבור מול דוקה.


שלב ז׳: במידה ונתקלתם בהודעת שגיאה מסוג זה: ״chech API aviailability" - בדקו עם איש הIT ששרת הפריוריטי API שלכם מאפשר גישה לכתובת הIP של דוקה.   

 


* (הסתכלו בקישור שקיבלתם מפריוריטי בשלבים האחרונים של המדריך- אם אתם רואים בכתובת הAPI Url “com:50000” 
אז הפורט הוא 50000.
אם הכתובת היא  https:// אז זה פורט ssl סטנדרטי - פורט 443)


*כתובת הIP של דוקה: 20.71.186.136


שלב ח׳: וודאו כי מותקן לכם שרת אפליקציה . 

*שימו לב! את קישור הAPI לחיבור לדוקה חשוב לשלוח מהממשק הוובי!


במידה ומותקן שרת האפליקציה יש לוודא:

1. כי ההתקנה תקינה וישנו חיבור תקין לממשק הוובי - ניתן להיכנס לממשק הוובי ולבדוק את החיבור. 

2.במידה וביצעתם את החיבור מפריוריטי בממשק ״חלונות״ יש לשלוח את כתובת הAPI מהממשק הוובי ולוודא כי הכתובת שונה -לפעמים נשלחת כתובת שונה משני הממשקים.

* גם במידה ואינכם עובדים עם הממשק הוובי- חייבת להיות לכם גישה אליו לצורך עבודה עם ה API.


במידה ולא נשלח קישור להפעלת התוכנה:

כדי שיישלח הקישור בצורה תקינה, יש לשים לב שבצעתם הגדרת דואר לפי ההנחיות בקישור הבא:  https://support.priority-software.com/#/kb/FQ150365_H/Hebrew


אם בכל זאת אתם לא מצליחים לשלוח את הקישור להפעלת התוכנה:

צריך להוסיף לכתובת של הממשק הוובי את הרישום הבא, כאשר את ה- compname יש להחליף בשם חברה כפי שמופיע במסך חברות

 /odata/priority/tabula.ini/compname


במידה ולא מותקן שרת אפליקציה :

יש להיכנס לקישור כאן להתקנת שרת האפליקציה

*בשביל לדעת על איזה שרת נעשתה ההתקנה :ניתן לראות את שם השרת בשדה ״שם שרת אפליקציה״ במסך ״הגדרת מאפיינים לשרת אפליציה ״.

מנהל מערכת --> תחזוקת מערכת--> הגדרות לאינטרנט--> תחזוקת שרת אפליקציה--> הגדרות מאפיינים לשרת אפליקציה.


שלב ט׳ : בדקו שכתובת הAPI מעודכנת ב שׂDNS:

בקשו מאיש הIT לוודא שאפשר להתחבר לapi של פריוריטי.

הכתובת של השרת היא ה״קישור להפעלת התוכנה״ שנשלחה אליכם בסוף החלק הראשון במדריך ההתחברות לפריוריטי.

יש לבקש מאיש המחשבים לבדוק שהכתובת של השרת מוכרת ב dns.בכל בעיה נוספת, אתם מוזמנים לפנות לצוות התמיכה שילווה אתכם בתהליך ויסייע: support@dokka.com