במקרה בו DOKKA לא מאתרת ספקים הקיימים בפריוריטי יש לפעול בסדר הבא:

1. הגדרת סטאטוס ספקים בפריוריטי - וודאו שהספקים בסטאטוס פעיל בפריוריטי. (חשבונות ספקים > הגדרות כספים לספקים).