דוקה מאפשרת קליטה של חשבוניות מול הזמנות רכש ותעודות קבלת סחורה מספק או החזרת סחורה מספק.
קליטה של חשבוניות מול קבלת סחורה / החזרת סחורה אפשרית רק בסוג התנועה ״חשבונית ספק מרכזת״, אך ניתן לקלוט חשבונית מול הזמנת רכש גם בסוג התנועה ״חשבונית ספק מרכזת״ וגם בסוגי התנועה ״חשבונית ספק״ ו״חשבונית עסקה מספק״. בקליטת חשבונית ספק מול הזמנת רכש, פריוריטי תייצר תנועות מלאי רלוונטיות בהתאם להגדרות של הזמנת הרכש לאחר הפיכת החשבונית מזמנית לסופית.

בשני סוגי התנועה, אם הספק זוהה בהצלחה ע״י דוקה, דוקה תשלוף מהפריוריטי את כל מספרי מסמכי המקור (הזמנה/קבלת סחורה/החזרת סחורה) הזמינים המקושרים לאותו הספק - את הרשימה ניתן לראות בקלות בלחיצה על החץ של השדה הרלוונטי. אם מספר מסמך המקור קיים על גבי החשבונית - נשלוף אותו אוטומטית לשדה הרלוונטי.

בצילום המסך הבא מוצגת בחירה של הזמנות רכש בחשבונית ספק מרכזת:
לאחר זיהוי אוטומטי או בחירה ידנית של מסמך המקור, דוקה תמשוך את פריטי התעודה/ההזמנה ותציג אותם בפירוט החשבונית (השורות). הכמות לכל פריט תיקבע כ-0, וניתן יהיה לראות את כמות הפריטים שנותרו לקליטה בתעודת המקור בשדה ״יתרת אספקה״. ניתן להגדיר את דוקה כך שתמשוך את הערך ביתרת האספקה של תעודת המקור ותזין אותו אוטומטית בשדה ״כמות״ באמצעות הפעלת אפשרות ״השוואת כמות פריטים לתעודה״ במסך הגדרות > חיבור למערכות בדוקה (המסך הזה זמין רק למשתמשים עם הרשאת מנהל מערכת). שימו לב שהנתונים בחשבונית יתעדכנו לפי הגדרות מסמך המקור שבפריוריטי, ועליכם לוודא שאין פער בין הזמנת הרכש לרשום בחשבונית ולרכישה בפועל.

למה דוקה לא מציגה את הזמנת הרכש?
דוקה מציגה הזמנת רכש כשמתקיימים שני תנאים:
1. כאשר להזמנה מוגדר סטטוס שעבורו מוגדר ״לאפשר קבלה במחסן״ (למשל - סטטוס אושרה). הזמנות בסטטוסים שאינם מוגדרים כך, כמו סטטוס ״טיוטא״, לא יוצגו בדוקה מכיוון שאי אפשר לקלוט מולם חשבוניות.
ניתן לראות את הגדרות כל הסטטוסים להזמנות רכש מתוך המסך הבא: רכש > הזמנות רכש > טבלאות עזר להז. רכש > סטטוסים להזמנת רכש
2. שדה ״סגורה״ במסך הצד ״אישורים ומעקב ביצוע״ לא מסומן ב-וי. בצילום המסך מטה מופיעה הזמנה שבה השדה הזה אינו מסומן, ולכן ההזמנה תופיע בדוקה:


למה דוקה לא מציגה את תעודת קבלת הסחורה?

דוקה מציגה תעודות קבלת סחורה כשמתקיימים שלושה תנאים:

1. שדה ״חיוב/זיכוי״ בדוקה מוגדר על ״חשבונית חיוב״ (כאשר השדה מוגדר על ״חשבונית זיכוי״, דוקה תציג רק תעודות החזרת סחורה לספק):


2. התעודה לא חויבה (כלומר, שדה ״חויבה״ במסך הצד ״מחירים״ של תעודת הקבלה אינו מסומן ב-וי):

3. לתעודה מוגדר סטטוס שעבורו מוגדר ״תעודה סופית״ (למשל - סטטוס ״סופית״). תעודות בסטטוסים שאינם מוגדרים כך, כמו סטטוס ״טיוטא״, לא יוצגו בדוקה מכיוון שאי אפשר לקלוט מולן חשבוניות.

ניתן לראות את הגדרות כל הסטטוסים להזמנות רכש מתוך המסך הבא: ניהול מלאי > תנועות מלאי > תנועות מלאי רכש > סטטוסים לתעודות מלאי רכש > סטטוסים לתעודת קבלת סחורה מספק


למה דוקה לא מציגה את תעודת החזרת הסחורה?

דוקה מציגה תעודות החזרת סחורה כשמתקיימים שלושה תנאים:

1. שדה ״חיוב/זיכוי״ בדוקה מוגדר על ״חשבונית זיכוי״ (כאשר השדה מוגדר על ״חשבונית חיוב״, דוקה תציג רק תעודות קבלת סחורה מספק):


2. התעודה לא חויבה (כלומר, שדה ״חויבה״ במסך הצד ״מחירים״ של תעודת ההחזרה אינו מסומן ב-וי):

3. לתעודה מוגדר סטטוס שעבורו מוגדר ״תעודה סופית״ (למשל - סטטוס ״סופית״). תעודות בסטטוסים שאינם מוגדרים כך, כמו סטטוס ״טיוטא״, לא יוצגו בדוקה מכיוון שאי אפשר לקלוט מולן חשבוניות.

ניתן לראות את הגדרות כל הסטטוסים להזמנות רכש מתוך המסך הבא: ניהול מלאי > תנועות מלאי > תנועות מלאי רכש > סטטוסים לתעודות מלאי רכש > סטטוסים לתעודת החזרת סחורה לספק