דוקה עובדת מול פריוריטי עם מספר סוגי תנועה 
עדכון של PO ועדכון של GR נעשה בהתאמה בתנועות מסוג:
חשבונית ספק - PO
חשבונית ספק מרכזת - GR

(על מנת לפתוח את האופציה לסוג תנועה ״חשבונית ספק מרכזת״ יש לגשת להגדרות החברה>חיבור למערכות>פריוריטי)


בשתי החשבוניות, אם המספר קיים על גבי החשבונית - נשלוף אותו אוטומטית לשדה הרלוונטי:
1. בחשבונית ספק מרכזת - GR - שדה ״תעודה״
2. בחשבונית ספק - PO - שדה ״הזמנת רכש״

אם המספר לא מופיע על גבי החשבונית, הדוקה  תשלוף מהפריוריטי את כל מספרי הזמנות הרכש המקושרות לאותו ספק
את הרשימה ניתן לראות בקלות בלחיצה על החץ של השדה הרלוונטי:
להלן דוגמא של חשבונית ספק עם הזמנת רכש(po).* שימו לב שהנתונים בחשבונית יתעדכנו לפי הגדרות הpo שבפריוריטי, ועליכם לוודא שאין פער בין הזמנת הרכש לרשום בחשבונית ולרכישה בפועל.

בחשבונית ספק מרכזת - סוג חשבונית נפוץ בעבודה עם מלאי ומחסנים וירטואליים או פיסיים - ובחשבונית מסוג זה נציג GR - תעודת קבלה שנוצרת מתוך תעודת קבלת הסחורה:


* שימו לב שהנתונים בחשבונית יתעדכנו לפי הגדרות הGR שבפריוריטי, ועליכם לוודא שאין פער בין התעודה לרשום בחשבונית.

ברשימה דוקה מציגה הזמנת רכש כשמתקיימים שני תנאים:
1. שההזמנה מסומנת ״לאפשר קבלה במחסן״- 

רכש > הזמנות רכש > טבלאות עזר להז. רכש > סטטוסים להזמנת רכש
 

מסומן Billble - 
2. ההזמנה בסטטוס סגורה ותעודת קבלת הסחור מספק בסטטוס סופית

ברשימה דוקה מציגה תעודות GR כשמתקיימים שני תנאים:

1. התעודה לא חוייבה. (בגרסות מתקדמות בודקים גם שהתעודה סופית):

לכל שאלה מוזמנים לפנות לצוות התמיכה של DOKKA בצ׳אט, דרך אפשרות הפניה בסימן השאלה בפינה השמאלית העליונה במערכת או במייל support@dokka.com