Netsuite כיצד לחברשלב 1: בדוק שהתכונות מאפשרות אינטגרציה

Setup -> Company -> Enable Features 


פתח את הSuiteCloud tab.

     

סמן את המשבצות:


SOAP WEB SERVICES

REST WEB SERVICES

TOKEN-BASED AUTHENTICATIONלחץ על ״מסכים״ ואז ״שמור״ בחלונית שתפתח

  

שלב 2: התקנת החבילה של DOKKA

Customization -> SuiteBundler -> Search & Install bundles
הכניסו את מספר החבילה: 380671-> Search
בחר את 'DOKKA Connector'

 install -> install bundles

בחר את המשתמש ממנו תבוצע השילוב והוסף את התפקיד:  'DOKKA integration'

Lists -> Employees ->Employee-> Edit mode
Access-> 'DOKKA integration' role-> Saveהגדרת אימות עבור מחבר DOKKA


צור מפתחות גישה:

Setup->  Users/Roles->  Access Tokens-> New.

Fill in the details as in the picture below.

Select the integration user in the USER field and save.
יופיעו שני מפתחות גישה - חשוב מאוד לשמור את הפרטים שלהם, יש להגדיר את המפתחות  האלה באפליקציית DOKKA - אם נעזוב את המסך הם לא יופיעו שוב. 
במידה ושכחת את פרטי המפתחות גישה - תוכל למחוק אותם וליצור מפתחות גישה חדשים:

Setup-> Users/Roles-> Access Tokens -> Edit-> ACTIVE-> Revoke
הגדרת DOKKA לחברת בת:

Setup-> Users/Roles->  Manage Roles

חפש את DOKKA Integration וערוך---> לחץ על ״נבחר״ ובחר את חברת הבת המבוקשת מהרשימה---> 

שנה את השם, ולחץ על ״שמור בשם״--->הוסף את התפקיד החדש עבור "המשתמש שנבחר":

Lists-> Employees-> Edit the user card-> Access-> Add the new role-> Save

עבור כל תפקיד שנוצר, סמן את הטופס המותאם אישית של חשבון אשראי וספק כברירת מחדל--->
צור מפתח גישה חדש לכל תפקיד.--->
חזור על התהליך עבור כל חברת בת המעוניינת להתחבר ל- DOKKA.יצירת נקודת גישת קצה של DOKKA REST

Customization-> Scripting-> Script Deployments

                            .                          


מצא את הערך, שהערך בעמודת הסקריפט הוא:  “DOKKA.Rest.Connector” על מנת לאתר אותו מהר יותר, הגדר את מסנן TYPE כך שיהיה REST ---> 
לחץ על תצוגה והעתק את כתובת URL כפי שהיא מופיעה בשדה EXTERNAL URL


              
שלב 3: מלא את הפרטים ב- DOKKA:

בכדי לסיים את החיבור צריך  להיכנס למסך הבית עם שם המשתמש והסיסמה -->  להיכנס ל״חברה לדוגמה״ שכבר קיימת בתוך הארגון   ----> 


 בשלב זה תגיעו  ישירות לדף ההגדרות---> חיבור למערכות  ( בתפריט מצד ימין) --> 

יש לבחור netsuit ---> ולהכניס שם את הפרטים שקיבלתם בהתחברות בשלבים הקודמים.

במידה וביצעתם את שלושת השלבים לפי המדריך-  אתם מחוברים ועכשיו אנחנו יכולים להיפגש! :)