ברגע שהמסמך ״נקלט״ לא ניתן יותר לבצע בו שינויים,

עד ייבוא הקובץ לחשבשבת ליומן התנועות הזמניות. 


כל קובץ שיובא מהדוקה לחשבשבת יוצר ״מנה זמנית״.

מרגע ייצוא הקובץ מהמערכת, לDOKKA אין גישה לנתונים בחשבשבת, עד לסנכרון ידני הבא* סימן סנכורון להויף


לכן אין לבצע תיקונים ידנית  במנה הזמנית, אלא רק למחוק לחלוטין את ה״שורה״, 

כלומר את החשבונית כולה מהמנה הנוכחית, על מנת לתקנה בDOKKA.


יש לסיים לקלוט את המנה סופית לפני שחוזרים לעבוד על מסמכים נוספים בDOKKA.
שלבי עריכת מסמך לאחר קליטה:


1. ייצוא הקובץ לחשבשבת.2. ייבוא הקובץ בחשבשבת בשיטה הגמישה.3.סנכרון ידני בDOKKA4. מחיקת שורה במנה הזמנית בחשבשבת/מחיקת מנה


5. סנכרון ידני בDOKKA


6. סיום קליטת מנה זמנית בחשבשבת


7. סנכרון ידני בDOKKA


*הסיבה לביצוע סנכרון ידני בכל צד, היא כדי לשמור על רצף מידע בין DOKKA לחשבשבתהסטטוס של המסמך אמור להשתנות מ״נרשם אך לא סונכרן״ ל״נמחקה מהיומן״ ולהיפתח חזרה לעריכה.

במידה והמסמך לא נפתח חזרה לעריכה, ניתן למחוק את המסמך מDOKKA ולהעלות אותו מחדש.