לאחר לחיצה על כפתור קליטה באחת החשבוניות, לא ניתן יותר לבצע בה שינויים, אלא רק עד ייבוא הקובץ לחשבשבת ליומן התנועות הזמניות. 


כל קובץ שיוצא מהדוקה ומיובא לחשבשבת יוצר ״מנה זמנית״.

מרגע ייצוא הקובץ מהמערכת, לDOKKA אין גישה לנתונים בחשבשבת, עד לסנכרון ידני הבא.


לכן אין לבצע תיקונים ידנית  במנה הזמנית, אלא רק למחוק לחלוטין את השורה או השורות, 

כלומר את החשבונית כולה מהמנה הנוכחית, על מנת לפתוח אותה לעריכה בדוקה ולתקן אותה שם.


יש לבצע קליטה סופית של המנה לפני שחוזרים לעבוד על מסמכים נוספים בDOKKA.
שלבי עריכת מסמך לאחר קליטה:


1. ייצוא הקובץ לחשבשבת.2. ייבוא הקובץ בחשבשבת בשיטה הגמישה.3.סנכרון ידני בDOKKA4. מחיקת שורה במנה הזמנית בחשבשבת/מחיקת מנה


5. סנכרון ידני בDOKKA


6. סיום קליטת מנה זמנית בחשבשבת


7. סנכרון ידני בDOKKA


*הסיבה לביצוע סנכרון ידני בכל צד, היא כדי לשמור על רצף מידע בין DOKKA לחשבשבתהסטטוס של המסמך אמור להשתנות מ-״נרשם אך לא סונכרן״ ל-״נמחקה מהיומן״ ולהיפתח חזרה לעריכה.  


במידה והמסמך לא נפתח חזרה לעריכה, ניתן לשכפל את המסמך (פעולות נוספות... > שכפל מסמך) ולאחר מכן להעביר את המסמך שנקלט באופן שגוי לתיקיית ארכיון או למחוק אותו לחלוטין.
רק משתמש שמוגדר כמנהל מערכת יוכל למחוק מסמך שנקלט - ניתן לשלוח הודעה בנושא דרך הצ׳ט למשתמש כזה (מתוך המסמך אותו מבקשים למחוק)