כל מסמך שנקלט בדוקה באופן אוטומטי מקבל שיוך בפריוריטי.

בתנועת היומן בפריוריטי, תחת שדה ״נספחים״, ניתן לראות את הלינק שמוביל למסמך בדוקה.


מעל גרסת פריוריטי 21.1 ניתן להגדיר בהגדרות החברה בדוקה, שהמסמך יישמר בפריוריטי כקובץ מצורף ולא כלינק 

לדוקה.