*כרגע זו אפשרות לחברות שאנו מעבירים לבטא- המאמר יעבור לפרסום אחרי הניוזלטר


רישום הוצאות מראש בחשבונית ספק/מרכזת מאפשר לך לנהל את פריסת התשלומים של הלקוחות בצורה נוחה ופשוטה.


בכדי לאפשר את האפשרות של תצוגה בטבלה יש לפתוח את השדות האפשריים ב״פלוס הכחול״---> להדליק את ״מתאריך הוצאה״ ואת ״עד תאריך הוצאה״.

ולאחר מכן תוכלו להגדיר את פריסת התשלומים בטבלה של תנועת היומן.