מרבית הספקים בארץ שולחים חשבונית עם סכום מעוגל אשר מופיע בחשבונית כ״הנחה״.

 

 

 


 

עד היום היה צורך לשנות את הסכום הסופי במערכת הנה״ח באופן ידני.

היום דוקה יודעת לבצע תיאום בין ההזמנה המצויה במערכת הנה״ח לבין החשבונית המשוייכת אליה ומעידה על כך שהחשבונית כוללת סכום שלא נמצא בהזמנה המשוייכת לחשבונית, או שההזמנה כוללת סכום שלא כלול בחשבונית.

כלומר, שיש פער בין הסכום המופיע בהזמנה לבין הסכום המופיע בחשבונית. 

הפער מופיע גם בצורה של סכום (אגורות / שקלים) וגם באחוזים (%).

ניתן להדגיש פערים משמעותיים בהגדרות – חיבור למערכות - אימות סכומים.

 

Chart

Description automatically generated

 

 

יש לגרור את הסכום הנכון מהחשבונית למסך החשבונאי כדי ללמד את דוקה לקחת את הפרטים הנכונים.