בשימוש מערכת DOKKA בחברות המחוברות לפריוריטי ניתן להשתמש בקיצורי המקלדת המוכרים לכם מהמערכת:


ניתן לראות את הקיצורי מקלדת בלחיצה על סימן השאלה מתוך כל מסמך (ולא מתוך מסך החברה הכללי) בפינה העליונה של המסך.העתק שורה- F3:

- במידה ואתם מעוניינים להעתיק שורה קיימת בתנועת היומן, יש לעמוד על אחת מהעמודות בשורה שאותה תרצו להעתיק ולאחר מכן יש ללחוץ על כפתור F3.


מחיקת שורה- F7 

-במידה וברצונכם למחוק שורה קיימת, יש לעמוד על השורה אותה תרצו למחוק וללחוץ על כפתור F7.


העתקת שדה עליון- F10:

במידה וברצונכם להעתיק את המידע שמופיע בשדה העליון באותה עמודה (לדוגמא את אותם הפרטים שמופיעים בשדה שבשורה העליונה), ניתן לעמוד על השדה הריק שאותו תרצו למלא במידע הרלוונטי ולאחר מכן ללחוץ על כפתור F10


לכל שאלה אתם מוזמנים לפנות תמיד לצוות התמיכה דרך סימן השאלה בפינה העליונה השמאלית בדוקה או במייל support@dokka.com