אחד הכלים החזקים ביותר של DOKKA הוא היכולת למשוך נתונים מתוך המסמך עצמו.

כך המערכת לומדת איפה למצוא את המידע הנכון על מנת להשלים את הפעולה.


אם יש מספר מילים או משפט שברצונכם להכניס יחד לאותו שדה, יש באפשרותכם לבחור מספר מילים יחד.


הניחו את העכבר לפני המילים אותם תרצו לסמן, מבלי שדוקה מזהה את אחת מהן, לחצו על Ctrl במקלדת (Command Key ב Mac) ובמקביל לחצו באופן מתמשך על המקש השמאלי בעכבר ותיחמו את המילים יחד באותו ריבוע (אתם תראו ריבוע כחול סביב כל מילה ועוד ריבוע כחול סביב כל המילים יחד)  ואז, עזבו את העכבר ואת כפתור ה Ctrl.


סימון מספר מילים דומה לסימון מספר קבצים במחשב.


גררו את המילים המסומנות אל תוך השדה המבוקש והמשפט כולו יועתק לשדה.