שער חליפין יציג 


בבנק ישראל השער היציג מתפרסם כיום זמן קצר אחרי השעה 15.15. 

בימי ו', בחול המועד ובערבי חגים – זמן קצר אחרי השעה 12.15.

דוקה מתעדכנת בזמן אמת בנתוני בנק ישראל. 

במידה ואתם מעלים חשבוניות באותו הרגע שבו הן הופקו- שער הדולר המוצג בחשבונית ב-DOKKA יהיה בהתאם לעדכון האחרון מבנק ישראל.

אם תאריך החשבונית זהה ליום בו שער החליפין אינו מתעדכן, דוקה תמיר את סכום החשבונית בהתאם לשער האחרון המעודכן.


ניתן לשנות את הסכום ($)  באופן ידני במידה וישנה אי התאמה בין החיוב הדולרי בחשבון לבין הסכום המוצג בדוקה. קליק שמאלי כפול עם העכבר על הסכום ועריכה מחדש.