דוקה מאפשרת העלאה של קובץ החשבונית לנספחים במהלך הקליטה וכן לאחר חתימה דיגיטלית או אישור כחלק מהליך אישורים. במקרים מסוימים העלאת הקובץ לא מתאפשרת מכיוון שהתנועה כבר עברה לסטטוס ״סגורה״ (כלומר, לא זמנית), ובמצב כזה פריוריטי כברירת מחדל לא מאפשרת שינוי של הנספחים. כדי לאפשר העלאת קבצים גם לחשבוניות בסטטוס ״סגורה״, יש לעקוב אחר ההנחיות הבאות:


עבור חשבונית ספק מרכזת: לגשת לתפריט - כספים > רכש (כספים) > חשבוניות רכש > חשבוניות ספק מרכזות > סטטוסים לחשבונית ספק מרכזת

עבור חשבונית ספק: לגשת לתפריט - כספים > רכש (כספים) > חשבוניות רכש > חשבוניות ספק > סטטוסים לחשבונית ספקלאחר שמגיעים לאחד ממסכי הסטטוסים, יש ללחוץ על ״ניהול תהליך לחשבונית ספק מרכזת״ (או לסוג תנועה אחר)


לאחר מכן יש ללחוץ על הסטטוסים הרלוונטים (סופית / מאושרת / מבוטלת - כל הסטטוסים שלא מאפשרים שינוי של החשבונית ושהלקוח משתמש בהם) עם הכפתור הימני של העכבר ולבחור ״מאפיינים״:במסך ״מאפייני סטטוס״, יש לסמן ״וי״ על ״שינוי נספחים בת. סופית״ וללחוץ על ״אישור״:

כדי לאפשר שמירה של התרשים ללא הגדרת מעבר בין סטטוסים, יש ללחוץ על סימן התפריט בחלק השמאלי-עליון של המסך בפריוריטי > עריכה > מעבר חופשי בין הסטטוסים. שימו לב שאין אפשרות לשמור את ההגדרות בלי להגדיר מעברים בין הסטטוסים או לכבות את הגדרת ״מעבר חופשי בין הסטטוסים״.בסרגל הכלים מצד ימין למטה ללחוץ על ״שמור תרשים״.לאחר הגדרת האפשרויות, יהיה אפשר לראות במסך ״סטטוסים לחשבונית ספק מרכזת״ (או לסוג התנועה האחר בו בוצעו השינויים) את סימן ״שינוי נספחים״ מופעל עבור הסטטוסים שאותם שיניתם: