שלב 1: גישה לחשבון NetSuite - NetSuite ADMIN:


כדי להתחיל, התחבר לחשבון NetSuite שלך באמצעות פרטי ההתחברות המנהל שלך.


שלב 2: ביטול השיוך של המשתמש מהתפקיד:


עבור אל "lists" -> "Employees" -> Employees

בחר את המשתמש ממנו השיוך של האינטגרציה בוצעה -> לחץ ״edit״.לחץ על לשונית ״Access ״ בחלק התחתון של הגדרות העובד>הסר את הrole Dokka Integration - ?-> לחץ על "save".שלב 3: שיוך המשתמש החדש לתפקיד:


חזור ל"lists" -> "Employees" -> Employees" בחר את המשתמש החדש אליו יתבצע השיוך לאינטגרציה -> ולחץ על "edit" ליד.


לחץ על לשונית ״Access ״ בחלק התחתון של הגדרות העובד. (בדיוק כפי שמוצג בשלב 2)


הוסף את הrole: Dokka Integration - ?-> לחץ על "save".שלב 4: מחיקת ה-Token הישנים:


עבור Setup-> Users/Roles-> Access Tokens, לחץ 'עריכה' ליד ה-Token המתאים ולחץ 'Revoke' בחלון שיפתח.שלב 5: יצירת Token חדשים:


עבור לSetup->  Users/Roles->  Access Tokens-> New . בחלון Access Tokens שיפתח, מלא את הפרטים כדלקמן:


שם היישום: חיבור Dokka


משתמש: בחר את המשתמש החדש שלך שהשתמשת בו ליצירת תפקיד Dokka.


תפקיד: 'אינטגרציה של Dokka - ?' (אם אתה מתחבר לסנדבוקים נוספים, בחר את השם שהגדרת לתפקיד של הסנדבוק המתאים)


שם ה-Token: אין דרישות מסוימות


כשכל השדות מולאים כנדרש, לחץ על 'שמור'.
יש להעתיק את הtokens ולשמור אותםשלב 6: קבלת כתובת ה-RESTlet: (אם הקישור זמין, תוכל להתעלם משלב זה ולהמשיך 

להוראות הנותרות)


עבור לCustomization-> Scripting-> Script Deployments
מצא את הרשומה ששם הסקריפט הוא "DOKKA.Rest.Connector" ולחץ על 'צפה' לידה. כדי לאתר אותה במהירות יותר, ניתן להגדיר את המסננים לסוג RESTlet.בחלון 'Script Deplyoment' שיפתח, העתק את ה-URL כפי שהוא מופיע בשדה EXTERNAL URL:
שלב 7: שינוי החיבור לאינטגרציה של Dokka:


היכנס לדוקה עם הרשאת ״מנהל מערכת ״> כנס לחברה הרלוונטית>

עבור ל-"הגדרות" -> "חיבור למערכות" -> גלול למטה ל-NetSuite ולחץ 'נתק'.

לאחר הנתק, לחץ על "חבר" >
לאחר הלחיצה על 'חבר', יופיע חלון הכניסה. בחלון זה, מלא את השדות כדלקמן:


 :Account ID המספר בתחילת ה-URL של RESTlet. 

לדוגמה, אם כתובת ה-RESTlet שלך היא https://1234567.restlets.api.netsuite.com/app/site/hosting/restlet.nl?script=1173&deploy=1, מזהה החשבון שלך יהיה 1234567. 

שים לב שאם אתה מנסה להתחבר את Dokka לסבנדבוק של NetSuite, יהיה עליך להחליף את המקף (-) בין מזהה החשבון ב-URL של RESTlet והמילה sb בקו תחתון (לדוג, dokka_sb1 במקום Dokka-sb1).

Token Key: מפתח ה-Token שיצרת בשלב 5

token Secret: הסוד של ה-Token שיצרת בשלב 5

Rest connector URL: הכתובת שקיבלת בשלב 6


לאחר מילוי כל השדות, לחץ על 'כניסה'.

לסיכום:

זהו! החברה מחוברת מחדשלאחר שינוי המשתמש בnetsuite!

שינוי האינטגרציה של משתמש עבור חיבור ה- API של NetSuite מתייחס לשלבים הנדרשים כדי להבטיח אינטראקציות נתונים חלקות ובטוחות. באמצעות הצעדים הללו, תוכל להחליף בקלות את תפקידי המשתמש, להעניק הרשאות נדרשות, ולעדכן פרטי אימות, ובכך לוודא שחיבור ה- API של NetSuite שלך ימשיך לפעול ביעילות.