פעולת העלאת הקבצים בדוקה מתבצעת דרך רכיב ה-API של SAP - ה-Service Layer. באופן כללי, נשלחת פקודה ל-Service Layer להעלאת הקובץ יחד עם הקובץ עצמו, וה-Service Layer נדרש לקחת את הקובץ, לאחסן אותו בתיקיית הקבצים המצורפים המוגדרת ולשייך אותו למסמך שנקלט (תנועת יומן, חשבונית רכש וכו׳). כדי שה-Service Layer יוכל לגשת לאותה התיקייה, יש לאפשר עבורו גישה לתיקיה הזו.


הפעולה מתחלקת לשלושה שלבים:

* איתור ספריית הקבצים המצורפים המוגדרת ב-SAP

* זיהוי משתמש ה-Windows דרכו מופעל ה-Service Layer

* מתן גישה לספריה עבור משתמש ה-Windows


איתור ספריית הקבצים המוגדרת ב-SAP

יש להיכנס ל-SAP ומשם להיכנס לתפריט: ניהול > אתחול מערכת > הגדרות כלליות (בגרסה האנגלית: Administration > System Initialization > General Settings):

בחלון שייפתח, יש להיכנס לטאב ״נתיבים״ (בגרסא האנגלית: Path).

התיקייה הרשומה תחת ״ספריית קבצים מצורפים״ היא התיקייה אליה יש לאפשר גישה, כפי שמופיע בצילום המסך הבא:


זיהוי משתמש ה-Windows דרכו מופעל ה-Service Layer

ה-Service Layer הוא אחד משירותים רבים שרצים על שרת Windows שמפעיל מערכת SAP, וניתן לגשת להגדרות שלו מתוך מסך Services. כדי להגיע אל המסך, ניתן להקיש Services לאחר לחיצה על כפתור ההתחל ופתיחת שורת החיפוש, או ללחוץ על צירוף המקשים Windows+R ולאחר מכן הקלדה services.msc ולחיצה על ״רוץ...״.

במסך שנפתח, יש לאתר את SAP Business One Service Layer Node. בדרך כלל יהיו מספר שירותים כאלה עם מספרים שונים לידם, אך הגדרת המשתמש בהם צריכה להיות זהה בכל אחד ואחד מהם.


מכאן, יש ללחוץ לחיצה כפולה על אחד השירותים (או ללחוץ על אחד מהם עם כפתור העכבר הימני ולבחור במאפיינים), ולאחר מכן לעבור לטאב Log On. אם השירות מוגדר כך שיעבוד עם Local System Account, המשתמש אליו יש לאפשר גישה הוא SYSTEM. אם הוא מוגדר לעבוד עם חשבון אחר (This account מסומן), יש לאפשר גישה למשתמש הכתוב בשדה This account, כפי שמופיע בצילום המסך הבא:


מתן גישה לתיקייה עבור משתמש ה-Windows

יש להיכנס לספרייה מתוך סייר הקבצים, ולאחר מכן להיכנס למאפייני התיקייה (לחיצה על התיקייה עם כפתור העכבר הימני ובחירה ב-Properties בתפריט שנפתח, או, אם נכנסתם כבר לתיקייה, לחיצה על מקום ריק בחלון עם כפתור העכבר הימני ובחירה ב-Properties:


בחלון שנפתח, יש לגשת לטאב Sharing וללחוץ על כפתור Share...


בחלון הנוסף שייפתח, יש להוסיף את המשתמש דרכו מופעל ה-Service Layer ולתת לו הרשאות קריאה וכתיבה (אין צורך בהרשאות נוספות).