סאפ

אני לא רואה את המטבע שהגדרתי בסאפ
דוקה מושכת את המטבעות מהגדרות החברה ומהגדרות הספק (לפי הספק שנבחר במסך הזנת החשבונית). כאשר המטבע בספק אינו מוגדר או אינו מוגדר כראוי, דוקה תראה רק את המטב...
ה', 23 מרץ, 2023 ב- 11:57 לפני הצהריים
הפקת קובץ במבנה אחיד - סאפ
ג', 8 מרץ, 2022 ב- 11:44 לפני הצהריים
קליטת תנועה כ״טיוטא״ לסאפ מדוקה
לפני קליטת מסמך מדוקה לסאפ ניתן להגדיר בצורה דיפולטית (בהגדרות החברה) או פר חשבונית האם התנועה תיקלט בסטטוס ״פתוח״ או ״טיוטא״. * על מנת לגדיר זאת בצורה ...
ה', 15 דצמ, 2022 ב- 4:57 אחר הצהריים
SAP B1 & Dokka connection guide
Connecting SAP Business One (SAP B1) to Dokka involves configuring the necessary settings and permissions. Below is a step-by-step guide to help you establi...
ב', 4 ספט, 2023 ב- 1:00 אחר הצהריים