בהגדרות החברה, קיימת לשונים הגדרות ספקים המאפשרת להגדיר הגדרות ברירת מחדל לכל ספק בנפרד:
*חשבונות ברירת מחדל - חשבון חובה/סוג מע״מ

*סימון סכומים חריגים- קבלת התראה על סכום קטן מ/גדול מ

*הגדרת פרטי חשבונית- מילוי פרטי חשבונית על פי נתונים מוגדרים מראש 

*זיהוי שורות אוטומטיות- תוסף בעלות נוספת, למידע נוסף יש לפנות לצוות התמיכה

*סבב מאשרים- מצ״ב מדריך בנושא בקישור הבא