זהו מאמר המשך למאמר הבא


ישנן מספר רב של פונקציות שעשויות להקל על תהליך עריכת תנועת היומן ותצוגתו, לדוגמא:


  • התאמת גודל: ניתן להתאים את גודלן של העמודות באמצעות הזזת הקו בין העמודות (כמו באקסל).

  • ניתן לאפס את תצוגת העמודות על ידי לחיצה על הפלוס הכחול משמאל לטבלה->התאם לרוחב.


  • ניתן לשנות את סדר העמודות על ידי לחיצה על הסיכה והעמודה תעבור לצד ימין.
  • הוסף/ הורד: כמה מהשדות בטבלה הם אופציונליים. תוכלו להוסיף או להוריד באמצעות לחיצה על ה+ בחלקו השמאלי של הטבלה ->הדלקה וכיבוי בהתאם לצורך שלכם. במידה ולא ניתן לבצע שינוי אלה הם שדות חובה. 


  • עדכון נתונים כולל: כאשר יש מספר שורות פירוט בטבלה ניתן להחיל שדה מסוים על כל השורות בבת אחת. לחצו על הV בחלקו הימני של הטבלה-> התחילו להקליד בשדה שתחברו בשורה ובאופן אוטומטי כל השורות תחת אותו שדה ימולאו.

  • תצוגת המסך: באמצעות קיצורי המקלדת המפורטים ניתן לשנות את התצוגה המתאימה עבורכם.