יש באפשרותכם לבצע פעולות שונות על מספר מסמכים ביחד.

כאשר נמצאים ב"שולחן העבודה" ניתן לראות את כל המסמכים.

בעזרת לחיצה על המקש Ctrl ושימוש בקליק השמאלי של העכבר (Command בשימוש ב MAC) נוכל לסמן את המסמכים אותם נירצה לאחד.

המסמכים שבחרנו יסומנו בכחול סביבם.

ובתחתית המסך תופיע שורה שבה פעולות שניתן לבצע.


ניתן גם ללחוץ על Ctrl+A במקלדת וכל המסמכים שנמצאים במסך יסומנו.

שימו לב! כאשר משתמשים באופציה זו, המסמכים שיסומנו יהיו רק המסמכים שנמצאים באותו רגע על שולחן העבודה ולא כל המסמכים שקיימים במערכת.


בשורת למטה ניתן לבצע את הפעולות הבאות:

  • הורד מסמכים - מוריד את המסמכים למחשב
  • העבר להנה"ח - מעביר את הקבצים ללשונית הנה"ח ומוסיף להם שדות למילוי שלי הנה"ח
  • שמור כמסמך כללי - מעביר את הקבצים למסמכים כללים ולא מסמכים של הנה"ח
  • חתימה דיגיטלית - חותם את כל המסמכים באופן דיגיטלי (אם המערכת שלכם מורשת לכך)
  • חיבור מסמכים - מחבר אותם לכדי מסמך אחד עם מספר דפים
  • מחק מסמכים - מוחק אותם